Opdrachtgevers

Sinds 2005 verzorg ik coachtrajecten voor heel diverse organisaties en bedrijven. Ik noem er hier enkele per sector.

Onderwijs: Universiteitsbibliotheek Utrecht, Stichting De Basis (Arnhem), Zeister Vrije School, TU Delft

Zorg en Welzijn: Rijnstate Arnhem, Altrecht Cura, Diakonessenhuis Utrecht, Lijn5, Leger des Heils

Profit: Jacobs Douwe Egberts, Capgemini, KPN, Fabrique, Gispen, Honeywell

Non-profit: Unicef, BOSK, Euroconsult/BMB Mott MacDonald, verschillende bibliotheken

(Semi-)Overheid: Cito Arnhem, Provincie Utrecht, gemeente Rheden, gemeente Barneveld